இப்லீசின் சதிவலைகள்!

January 4th, 2016

இப்லீசின் சதிவலைகள் ஆறு! அவைகள்:

(1) முதலாவது அல்லாஹ் மற்றும் அவனது தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கட்டளைகளுக்கு மாற்றமாக அல்லாஹ் அல்லாதவர்களை வணங்கி அதன் மூலம் இணைவைப்பு செய்து மற்றும் இறைக்கட்டளைகளைப் புறக்ணித்து குஃபஃரான காரியங்களைச் செய்யத் தூண்டுவது!

இதில் இப்லீஸ் வெற்றியடைந்தால் அந்த மனிதனை தன்னுடைய படையில் சேர்த்து சத்தியத்தில் இருக்கின்ற மற்ற மனிதர்களுக்கு எதிராக இவரைத் திருப்பி விடுகின்றான். Read the rest of this entry »

சிந்தித்து செயல்படவே திருக்குர்ஆன்!

December 12th, 2015

சிந்தித்து செயல்படவே திருக்குர்ஆன்!

புகழ் அனைத்தும் அகிலங்களின் அதிபதியாகிய அல்லாஹ்வுக்கே உரித்தானது.

அல்-குர்ஆனின் சிறப்புகளைப் பற்றியும் அதை முறைப்படி ஓதி வருவதால் கிடைக்கும் நன்மைகளைப் பற்றியும் ஒரு எழுத்திற்குப் பத்து நன்மை கிடைக்கும் என்றெல்லாம் நாம் படித்து வைத்திருக்கின்றோம்.

அதனால் Read the rest of this entry »

சொர்க்கம் செல்பவர்கள் யார்? Part-012

January 9th, 2015

அகிலங்களின் இறைவனாகிய அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

“நீங்கள்

  • அல்லாஹ்வின் மீதும் அவன் தூதர் மீதும் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள்;
  • மேலும், அவன் உங்களை (எந்த சொத்துக்கு) பின் தோன்றல்களாக ஆக்கியுள்ளானோ, அதிலிருந்து (அல்லாஹ்வுக்காகச்) செலவு செய்யுங்கள்;

ஏனெனில் உங்களில் எவர்கள் ஈமான் கொண்டு, (அல்லாஹ்வுக்காகச்) செலவும் (தானம்) செய்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு (அவனிடம்) பெரியதொரு கூலி இருக்கிறது.” (அல்-குர்ஆன் 57:7) Read the rest of this entry »

சொர்க்கம் செல்பவர்கள் யார்? Part-011

January 9th, 2015

அகிலங்களின் இறைவனாகிய அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

நிச்சயமாக எவர்கள் அல்லாஹ்வையும் அவனுடைய தூதரையும் எதிர்க்கிறார்களோ, நிச்சயமாக அவர்களே மிகவும் தாழ்ந்தவர்கள். நானும் என்னுடைய தூதர்களும் நிச்சயமாக மிகைத்து விடுவோம்” என்று அல்லாஹ் விதித்துள்ளான்; நிச்சயமாக அல்லாஹ் மிக்க சக்தியுடையவன்; யாவரையும் மிகைத்தவன். Read the rest of this entry »

சொர்க்கம் செல்பவர்கள் யார்? Part-010

January 9th, 2015

அகிலங்களின் இறைவனாகிய அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

(மானிடர்களே!) அந்நாளில் நீங்கள் (இறைவன் முன்) கொண்டுபோகப்படுவீர்கள், மறைவான உங்களுடைய எந்த விஷயமும் அவனுக்கு மறைந்து விடாது. ஆகவே, எவருடைய பட்டோலை அவருடைய வலக்கையில் கொடுக்கப்படுமோ, அவர் (மகிழ்வுடன்),

“இதோ! என் பட்டோலையைப் படியுங்கள்” எனக் கூறுவார்.

நிச்சயமாக, நான் என்னுடைய கேள்வி கணக்கை, திட்டமாக சந்திப்பேன் என்று எண்ணியே இருந்தேன்.” Read the rest of this entry »

சொர்க்கம் செல்பவர்கள் யார்? Part-009

January 9th, 2015

அகிலங்களின் இறைவனாகிய அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

(ஸகர் என்னும் நரகு நிராகரிப்போர் கூறுவது போல்) அல்ல, இன்னும்

  • சந்திரன் மீது சத்தியமாக.
  • இரவின் மீதும் சத்தியமாக – அது பின்னோக்கிச் செல்லும் பொழுது.
  • விடியற் காலையின் மீது சத்தியமாக – அது வெளிச்சமாகும் பொழுது,

நிச்சயமாக அ(ந்த ஸகரான)து மிகப் பெரியவற்றுள் ஒன்றாகும். (அது) Read the rest of this entry »