சொர்க்கம் செல்பவர்கள் யார்? Part-016

June 20th, 2016

அகிலங்களின் ஏக அதிபதியாகிய அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

எவர்,

  • தம் இறைவனின் கட்டளைகளை ஏற்றுக் கொள்கிறார்களோ, அவர்களுக்கு (அது) அழகிய நன்மையாகும்;

இன்னும் எவர்,

அவனது கட்டளைகளை ஏற்றுக் கொள்ள வில்லையோ, அவர்களுக்கு Read the rest of this entry »

சொர்க்கம் செல்பவர்கள் யார்? Part-015

June 18th, 2016

அகிலங்களின் ஏக அதிபதியாகிய அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

எவர்கள்,

  • நம் வசனங்களை பொய்ப்பித்து
  • இன்னும் (அவற்றைப் புறக்கணித்து) பெருமையடித்தார்களோ

நிச்சயமாக அவர்களுக்கு Read the rest of this entry »

சொர்க்கம் செல்பவர்கள் யார்? Part-014

June 17th, 2016

அகிலங்களின் ஏக இறைவனாகிய அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

மாபெரும் நிகழ்ச்சி(யான இறுதிநாள்) ஏற்பட்டால் – அந்நிகழ்ச்சியைப் பொய்யாக்குவது எதுவுமில்லை.

  • அது (தீயோரைத்) தாழ்த்தி விடும்;
  • (நல்லோரை) உயர்த்தி விடும்.

– பூமி நடுக்கத்தால் நடுக்கமடையச் செய்யும் போது.
– இன்னும் மலைகள் தூள் தூளாக ஆக்கப்படும் போது,
– பின்னர், அது பரப்பப்பட்ட புழுதி ஆகிவிடும்.

(அப்போது) நீங்களும் Read the rest of this entry »

சொர்க்கம் செல்பவர்கள் யார்? Part-013

June 15th, 2016

அகிலங்களின் ஏக அதிபதியாகிய அல்லாஹ் கூறுகின்றான்:

இன்னும் (நபியே!)

  • உம்முடைய இறைவனின் வேதத்திலிருந்து உமக்கு வஹீ மூலம் அருளப்பட்டதை நீர் ஓதி வருவீராக –

அவனுடைய வார்த்தைகளை மாற்றக் கூடியவர் எவருமில்லை; இன்னும் அவனையன்றி புகலிடம் எதையும் நீர் காணமாட்டீர்.

(நபியே!) எவர், Read the rest of this entry »

இப்லீசின் சதிவலைகள்!

January 4th, 2016

இப்லீசின் சதிவலைகள் ஆறு! அவைகள்:

(1) முதலாவது அல்லாஹ் மற்றும் அவனது தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கட்டளைகளுக்கு மாற்றமாக அல்லாஹ் அல்லாதவர்களை வணங்கி அதன் மூலம் இணைவைப்பு செய்து மற்றும் இறைக்கட்டளைகளைப் புறக்ணித்து குஃபஃரான காரியங்களைச் செய்யத் தூண்டுவது!

இதில் இப்லீஸ் வெற்றியடைந்தால் அந்த மனிதனை தன்னுடைய படையில் சேர்த்து சத்தியத்தில் இருக்கின்ற மற்ற மனிதர்களுக்கு எதிராக இவரைத் திருப்பி விடுகின்றான். Read the rest of this entry »

சிந்தித்து செயல்படவே திருக்குர்ஆன்!

December 12th, 2015

சிந்தித்து செயல்படவே திருக்குர்ஆன்!

புகழ் அனைத்தும் அகிலங்களின் அதிபதியாகிய அல்லாஹ்வுக்கே உரித்தானது.

அல்-குர்ஆனின் சிறப்புகளைப் பற்றியும் அதை முறைப்படி ஓதி வருவதால் கிடைக்கும் நன்மைகளைப் பற்றியும் ஒரு எழுத்திற்குப் பத்து நன்மை கிடைக்கும் என்றெல்லாம் நாம் படித்து வைத்திருக்கின்றோம்.

அதனால் Read the rest of this entry »