சூரா யாசீனும் இட்டுக்கட்டப்பட்ட ஹதீஸ்களும்! – Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play

Read more

நரகிற்கு வழிகாட்டும் சுப்ஹான மௌலூது! – Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play

Read more

நசுங்கிய நடுநிலை சொம்புகள்!

இஸ்லாத்தைப் பொருத்தவரை இரண்டு தான்! ஒன்று சொர்க்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்கினிற நேர்வழி! மற்றொன்று நரகிற்கு வழிகோலுகின்ற வழிகேடுகளான ஏனைய வழிகள் இவ்விரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடானது! இவ்விரண்டிற்குமடைப்பட்டது என்று […]

Read more

சூரா யாசீனும் இட்டுக்கட்டப்பட்ட ஹதீஸ்களும்! – Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play

மேலும் படிக்க

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு – தொழுகைக்குப் பிறகு ஓத வேண்டிய திக்ருகளும் தவிர்க்க வேண்டிய பித்அத்களும்! Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play

மேலும் படிக்க

அப்துல் காதிர் ஜீலானியை வணங்கும் சூஃபிகள்! – Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play

மேலும் படிக்க

அனைத்து நபிமார்களின் பிரதான போதனை ‘அல்லாஹ்வை மட்டுமே வணங்க வேண்டும்’ என்ற ஏகத்துவமே! – Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play

மேலும் படிக்க
1 2 3 272