இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் – தொடர் வகுப்புகளின் தொகுப்புகள் (193 பாகங்கள்)

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ் ஜூல்பி வெளிநாட்டவர் அழைப்பு மையத்தின் சார்பாக வெளிடப்பட்டிருக்கும் பாடத்திட்டம்-1 என்ற நூல், ஒரு முஸ்லிம் மிக அவசியம் அறிந்திருக்க வேண்டிய அடிப்படை அகீதா-கொள்கை விளக்கங்கள், ஈமான், இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் […]

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் – தொடர் வகுப்புகளின் தொகுப்புகள் (193 பாகங்கள்)

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹ் ஜூல்பி வெளிநாட்டவர் அழைப்பு மையத்தின் சார்பாக வெளிடப்பட்டிருக்கும் பாடத்திட்டம்-1 என்ற நூல், ஒரு முஸ்லிம் மிக அவசியம் அறிந்திருக்க வேண்டிய அடிப்படை அகீதா-கொள்கை விளக்கங்கள், ஈமான், இஸ்லாத்தின் அடிப்படைக் கடமைகள், பெண்களுக்குரிய சட்டங்கள், வாழ்வியல் நெறிமுறைகள் மற்றும் நபிகள் நாயகம் (ஸல்) அவர்களின் சுருக்கமான வாழ்க்கை வரலாறு ஆகிய பொக்கிஷங்கள் அடங்கிய ஒரு அற்புதமான நூல்! இந்த நூலில் இடம் பெற்றிருக்கும் பாடங்களை, சவூதி அரேபியாவின், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மமையத்தின் சார்பாக வாரம் இருமுறை (திங்கள் மற்றும் வியாழன்) தொடர் வகுப்புகளாக தனித்தனியாக பயிற்றுவிக்கப்பட்டது! அல்-கப்ஜி […]

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 193 – முடிவுரை!

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 98

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 177 – நபிகள் நாயகம் குறித்து உலக அறிஞர்களின் கருத்துக்கள்!

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 32

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 176 – நபிகள் நாயகத்தின் நீதியும் நேர்மையும்!

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 41

Read more
1 2 3 355