இஸ்லாமிய அறிவுப் போட்டி – 2013 அல் – அஹ்ஸா இஸ்லாமிய நிலையம்

October 5th, 2013

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்

அல் – அஹ்ஸா இஸ்லாமிய நிலையத்தில் வருடா வருடம் நடாத்தப்படும் ” இஸ்லாமிய அறிவுப் போட்டி – 2013 ” இம்முறையும் சிறப்பான முறையில் நடைபெற்றுள்ளது. அல்ஹம்துலில்லாஹ் .அதன் பெறு பேறுகளை கீழ் கானுகின்றவாறு உங்கள் முன் பதிவு செய்து கொள்கின்றோம். Read the rest of this entry »

குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு பாடம்-11

September 9th, 2013

குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு பாடம்-10

September 9th, 2013

குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு பாடம்-9

September 9th, 2013

குர்ஆன் ஓதும் பயிற்சி வகுப்பு பாடம்-8

September 9th, 2013

இமாம் நவவி (ரஹ்) அவர்களின் ஹதீஸ் விளக்கம் – ஹதீஸ் எண் 9

July 28th, 2013