இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 016 – தூதர்களை நம்புவது! Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! நாள்: 25-01-2018 ஆடியோ: Play Hits: 189

Read more

முஹம்மது (ஸல்) அவர்களை இறைத்தூதராக ஏற்றுக்கொள்வது என்றால் என்ன? – Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 48

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 010 – முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ்வின் பொருள்! Audio/Video

உரை: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி ஆடியோ: Play Hits: 126

Read more

அல்-குர்ஆன் கூறும் நபிமார்கள்!

காலத்திற்கு காலம் மக்களை நல்வழிபடுத்த வல்ல நாயனால் இவ்வுலகிற்கு அனுப்பப்பட்டவர்களே நபிமார்களாவர். இந்த நபிமார்களைப் பொறுத்தவரை குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தினருக்காகவும், குறிப்பிட்ட மொழியினருக்காகவும் ஏன் குறிப்பிட்ட சிலருக்காகவும் கூட அல்லாஹ் அவர்களை அனுப்பியிருக்கிறான். Hits: 522

Read more