அல்-குர்ஆனிய அத்தியாயங்களை தெரிந்து கொள்வோம்! – அத்தியாயம் 101 முதல் 114 வரை!

101) சூரத்துல் காரிஆ – திடுக்கிடும் செய்தி அத்தியாயம் 101 வசனங்கள் 11 மறுமையின் அவலங்கள் தொடர்பாக இந்த அத்தியாயம் பேசுகின்றது. பொதுவாக மக்காவில் இறங்கிய அத்தியாயங்கள் மறுமையை நினைவூட்டுவதை அவதானிக்கலாம். காரணம் மக்காவாசிகள் மறுமையை பொய்பித்துக் கொண்டிருந்தனர். Hits: 103

Read more

சூரத்துல் கத்ர் இறங்கிய வரலாறும் லைலத்துல் கத்ர் இரவின் மகத்துவமும்! Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி அப்துல் வதூத் ஜிப்ரி, ஆடியோ: Play Hits: 50

Read more

அல்-குர்ஆனிய அத்தியாயங்களை தெரிந்து கொள்வோம்! – அத்தியாயம் 91 முதல் 100 வரை!

91) சூரத்துஸ் ஷம்ஸ் – சூரியன் அத்தியாயம் 91 வசனங்கள் 15 சூரியன், சந்திரன், பகல், இரவு, வானம், பூமி மற்றும் ஆத்மாவின் மீதும், அதன் பிரதான பண்புகள் மீதும் தொடர்ந்து சத்தியம் செய்து மிக முக்கியமான செய்தி ஒன்றை மனித சமுதாயத்திற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் சுட்டிக் காட்டுகின்றான். Hits: 73

Read more

அல்-குர்ஆனிய அத்தியாயங்களை தெரிந்து கொள்வோம்! – அத்தியாயம் 81 முதல் 90 வரை!

81) சூரத்துத் தக்வீர் – சுருட்டப்படல் அத்தியாயம் 81 வசனங்கள் 29 நாளை மறுமையின் முக்கிய நிகழ்வுகளை பட்டியலிடும் அல்லாஹ் இந்த அத்தியாயத்தை சூரியன் சுருட்டப்படுவதை கொண்டு ஆரம்பிக்கின்றான். “சூரியன் (ஒளியில்லாததாகச்) சுருட்டப்படும் போது நட்சத்திரங்கள் (ஒளியிழந்து) உதிர்ந்து விழும்போது மலைகள் பெயர்க்கப்படும் போது Hits: 97

Read more
1 2 3 7