பூமியதிர்ச்சிகள் உணர்துவது என்ன?

அல்லாஹ் கூறுகின்றான்: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ‘ الإسراء : 59 “(மக்களை) அச்சமூட்டி எச்சரிப்பதற்காவே அன்றி நாம் (இத்தகைய) அத்தாட்சிகளை அனுப்புவதில்லை.” (17:59) سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ‘ فصلت : 53 “நிச்சயமாக (இவ்வேதம்) உண்மையானது தான் என்று அவர்களுக்குத் தெளிவாகும் பொருட்டு நம்முடைய அத்தாட்சிகளை (உலகத்தின்) பல கோணங்களிலும், அவர்களுக்குள்ளேயும் சீக்கிரமே நாம் அவர்களுக்குக் […]

மேலும் படிக்க

பேரழிவுகளிலிருந்து பெறவேண்டிய படிப்பினைகள்! – Audio/Video

Featured Video Play Icon

நாள் : 17-03-2011 இடம் : அல்கோபார் இஸ்லாமிய நடுவத்தின் அரங்கம், சவூதி அரேபியா ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 13.75 MB} வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 203.571 MB}

மேலும் படிக்க

சுயபரிசோதனை – Audio/Video

Featured Video Play Icon

இடம் : இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 15.32 MB} வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 153.168 MB}

மேலும் படிக்க
1 2 3 8