சூஃபித்துவம், தரீக்கா, முரீது வழிகேடுகள் குறித்த பதிவுகள்!

சூஃபி மஜ்லிஸ் மற்றும் தப்லீக் ஜமாஅத்தின் மஜ்லிஸ்களில் ஒரு முஸ்லிம் கலந்து கொள்ளலாமா? Audio/Video மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் பொருளை திரித்துக் கூறும் சூஃபிகள்! மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி அல்லாஹ்வின் பெயர்கள் மற்றும் பண்புகளில் இணைவைக்கும் சூஃபிகள்! – Audio/Video மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி அல்லாஹ்வின் பெயர்கள் மற்றும் பண்புகளுக்கு சுய விளக்கம் கொடுக்கும் வழிகெட்டப் பிரிவினர்! – Audio/Video மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி அப்துல் காதிர் ஜீலானியை வணங்கும் சூஃபிகள்! – Audio/Video மௌலவி […]

மேலும் படிக்க

மீலாது விழா, மௌலூது சம்பந்தமான பதிவுகள்!

சூஃபி மஜ்லிஸ் மற்றும் தப்லீக் ஜமாஅத்தின் மஜ்லிஸ்களில் ஒரு முஸ்லிம் கலந்து கொள்ளலாமா? Audio/Video மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் பொருளை திரித்துக் கூறும் சூஃபிகள்! மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி அல்லாஹ்வின் பெயர்கள் மற்றும் பண்புகளில் இணைவைக்கும் சூஃபிகள்! – Audio/Video மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி அல்லாஹ்வின் பெயர்கள் மற்றும் பண்புகளுக்கு சுய விளக்கம் கொடுக்கும் வழிகெட்டப் பிரிவினர்! – Audio/Video மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி அப்துல் காதிர் ஜீலானியை வணங்கும் சூஃபிகள்! – Audio/Video மௌலவி […]

மேலும் படிக்க