மீலாது விழா, மௌலூது சம்பந்தமான பதிவுகள்!

நபி (ஸல்) அவர்கள் எப்போது பிறந்தார்கள்? மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி ரபியுல் அவ்வல் மாதத்தை பிறருக்கு அறிவித்தால் நரகம் ஹராமாக்கப்படுமா? மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி நபி (ஸல்) அவர்களின் பிறந்த நாள் விழா – வரலாற்றுக் கண்ணோட்டம்! நிர்வாகி ரபியுல் அவ்வல் மாதமும் முஸ்லிம்களும்! – Audio/VIDEO மௌலவி K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி பிறந்த நாள், இறந்த நினைவு நாள், திருமண நாள் போன்ற நாட்களைச் சிறப்பித்துக் கொண்டாடலாமா? நிர்வாகி இஸ்லாத்தின் பார்வையில் மீலாது விழாவும் மௌலிதும்! – Audio/Video மௌலவி […]

மேலும் படிக்க