இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 102- துல்ஹஜ் பிறை 10 ஆம் நாள் செய்ய வேண்டிய அமல்கள்! Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 52

Read more

துல்ஹஜ் பிறை 10ஆம் நாள் நிறைவேற்ற வேண்டிய அமல்கள் யாவை? – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : ஹஜ், உம்ரா செயல்முறை விளக்கம்-ஒரு நாள் விசேஷ நிகழ்ச்சி நாள் : 05-11-2010 at 9:00 AM to 6:00 PM இடம் : தம்மாம், சவூதி அரேபியா ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 13.5 MB} வீடியோ : (Download) {MP4 format Low Quality – Size : 99.78 MB} Hits: 47

Read more