இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 105 – மஸ்ஜிதுந் நபவியை தரிசித்தல்! Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 122

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 104 – ஹஜ்ஜின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் நிலைக் கடமைகள்! Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 105

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 103 – ஹஜ் பிறை 11, 12, 13 ஆம் நாள் செய்ய வேண்டிய அமல்கள்! – Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 80

Read more

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 102- துல்ஹஜ் பிறை 10 ஆம் நாள் செய்ய வேண்டிய அமல்கள்! Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி, அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா! ஆடியோ: Play Hits: 54

Read more
1 2 3 5