தப்லீக் ஜமாஅத்தை சவூதி உலமாக்கள் அங்கீகரித்தார்களா? – Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி,

அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா!

ஆடியோ: Play

Hits: 408

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

One comment

  • Shabir Zainudeen

    Maashaa Allah Brother, this is a great video. Indeed you have done the right thing and for those TAMIL language viewers this would be a very good video for those who follow Tableeghi Jamaath members.
    You have given all the relevant proofs and quotes from the Saudi Ullemah as well for those want to know.

    Jazkallahukhairan for you great efforts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *