பாவமன்னிப்பு தேடுவோம்! – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : அருள்மறை குர்ஆன் விளக்கவுரை

நாள் : 29-04-2010

இடம் : அல்கோபார் இஸ்லாமிய நிலையத்தின் சொற்பொழிவு அரங்கம், சவூதி அரேபியா.

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 13.11 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 136 MB}

Hits: 102

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *