நபிமார்கள் மற்றும் ரஸூல்மார்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? – Audio/Video

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி,

அழைப்பாளர்,
அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம்
தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு
அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ: Play

Hits: 16

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *