தொழுகையில் முகஸ்துதி ஏற்பட்டால் தொழுகை கூடுமா? – Audio

உரை : மௌலவி முஹம்மது லாஃபிர் மதனி (அபூ அரீஜ்)
வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி (கேள்வி-பதில் பகுதி)
இடம் : அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா
நாள் : 06-03-2008
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்கப்ஜி தஃவா சென்டர்

ஆடியோ : Download

Hits: 262

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *