சொர்க்கத்தின் இன்பங்களிலேயே பேரின்பம் மறுமையில் அல்லாஹ்வைக் காண்பது! – Audio/Video

‘ஈமான் – மறுமையை நம்புதல்’ பற்றிய பாடங்களிலிருந்து….

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி,

அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ: Play

Hits: 21

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *