இறைவன் தடை செய்தவைகளை தவிர்ந்து நடப்பதுவும் ஒரு சோதனையே! – Audio/Video

அஷ்ஷைக் முஹம்மது ஸாலிஹ் அல்-முனஜ்ஜித் அவர்களால் எழுதப்பட்ட ‘மக்களின் பார்வையில் சாதாரணமாகிவிட்ட தீமைகள் என்ற நூலின் விளக்க உரையிலிருந்து…

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி,

அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ: Play

Hits: 13

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *