சாதாரணமாகக் கருதப்படும் தீமைகள், தொடர் 015 – தடை செய்யப்பட்ட பெயர்களைச் சூட்டுதல், கூறக் கூடாத வார்த்தைகளை மொழிதல்! – Audio/Video

அஷ்ஷைக் முஹம்மத் ஸாலிஹ் அல்-முனஜ்ஜித் அவர்களால் தொகுக்கப்பட்ட ‘மக்களின் பார்வையில் சாதாரணமாகிவிட்ட தீமைகள்! எச்சரிக்கை!! என்ற நூலின் விளக்கவுரை!

விளக்கமளிப்பவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி,

அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ: Play

Hits: 21

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *