வஸீலா தேடுதல் என்றால் என்ன? – Audio

உரை : மௌலவி முஹம்மது லாஃபிர் மதனி (அபூ அரீஜ்)
வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி (கேள்வி-பதில் பகுதி)
இடம் : அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா
நாள் : 12-03-2008
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்கப்ஜி தஃவா சென்டர்

Link Audio: வஸீலா தேடுதல் என்றால் என்ன?

தொடர்புடைய ஆக்கங்கள்:

Tags: ,

Leave a Reply