இரவுத்தொழுகையின் சிறப்புகளும் அதை தொழும் முறைகளும்! – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

நாள் : 21-08-2008

இடம் : அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா.

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 12.1 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 121 MB}

Hits: 68

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

One comment

 • RAMADAN KAREEM

  Assalamuallikum.
  May Allah keep us on the right path, and accept our fasting and prayers.
  We wish the best blessings of Ramadan to all. May Allah accept our worship and may He help us rejuvenate our faith. May He help us share the joy of this month with all our family, friends and neighbors.
  Jazakkallahu khairan
  Mohamed Ali jinnah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *