தராவீஹ் இடைவெளிகளில் ஸலவாத்து, பைத்து ஓதலாமா? – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி

நாள் : 21-08-2008

இடம் : அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 463 KB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 4.38 MB}

Hits: 137

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *