திருமணம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளை வீடியோ எடுக்கலாமா?-Audio/Video

நிகழ்ச்சி : சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி (கேள்வி-பதில் பகுதி)

நாள் : 30-04-2008

இடம் : அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 606 KB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 5.73 MB}

Hits: 146

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *