ரமலான் தந்த மாற்றம்! – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : ரமலான் சிறப்பு சொற்பொழிவு

நாள் : 12-08-2010

இடம் : ரமலான் 2010 சுவனத்து பூஞ்சோலை கூடாரம், பஹாஹீல், குவைத்

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையம், குவைத்

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 16.77 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 175.53 MB}

Hits: 54

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *