சொர்க்கத்தின் இன்பங்கள்! – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : ரமலான் சிறப்பு சொற்பொழிவு

நாள் : 14-08-2010

இடம் : ரமலான் 2010 சுவனத்து பூஞ்சோலை கூடாரம், பஹாஹீல், குவைத்

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய வழிகாட்டி மையம், குவைத்

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 15.1 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 151.13 MB}

Hits: 37

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

One comment

  • F.R.MUHAMMED

    இந்த இஸ்லாமிய இணையதளம் மிகச்சிறந்த தளம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *