இஹ்ராமின் போது கொசு மற்றும் எறும்புகளைக் கொல்லலாமா? – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : ஹஜ் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கான விளக்கங்கள் – நேரலை கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி

நாள் : 28-10-2010 at 4:30 PM to 6:30 PM

இடம் : IDGC, தம்மாம், சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 758 KB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 7.466 MB}

Hits: 38

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *