இஹ்ராமின் போது குளிர் மற்றும் வெயில் காரணமாக தலையை மறைக்கலாமா? – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : ஹஜ் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கான விளக்கங்கள் – நேரலை கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி

நாள் : 02-11-2010 at 6:30 PM to 7:30 PM

இடம் : அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவம், சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 625 KB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 6.24 MB}

Hits: 60

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *