ருகூஉ-சஜ்தா மற்றும் இரண்டு சஜ்தாக்களுக்கிடையில் ஓத வேண்டிய துஆ என்ன?-Audio/Video

நிகழ்ச்சி : சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி (கேள்வி-பதில் பகுதி)

நாள் : 11-06-2008

இடம் : அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 388 KB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 3.54 MB}

Hits: 107

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *