தொழுகையின் போது ஸஜ்தாவில் தமிழில் துஆ கேட்கலாமா? – Audio/Video

உரை : மௌலவி முஹம்மது லாஃபிர் மதனி (அபூ அரீஜ்)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி (கேள்வி-பதில் பகுதி)

நாள் : 11-06-2008

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்கப்ஜி தஃவா சென்டர்

ஆடியோ : Download

Hits: 229

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *