இஸ்லாத்தில் பெண்கள் முகத்தை மூடுவதேன்? பலதார மணம் செய்வது ஏன்? – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : மாற்றுமத அன்பர்களுக்கான இஸ்லாம் அறிமுக நிகழ்ச்சி (கேள்வி-பதில் பகுதி)

நாள் : 08-07-2010

இடம் : அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 2.76 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 29.653 MB}

Hits: 46

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *