ஹஜ்ஜூடைய நிய்யத்தை எப்போது, எவ்வாறு வைக்க வேண்டும்? நிய்யத் வைத்தவுடன் ஓதவேண்டிய துஆ எது? – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : ஹஜ் செய்முறை விளக்கம் – தொடர் வகுப்பு 4 ஆவது வாரம்

நாள் : 25-10-2010 at 8:15 PM to 9:15 PM

இடம் : ஐ.டி.ஜி.சி, தம்மாம், சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 2.36 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 24.6 MB}

Hits: 26

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *