இஹ்ராமுக்குள் நுழைவதற்கு முன்னர் நிறைவேற்ற வேண்டிய சுன்னத்தான செயல்கள் யாவை? – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : ஹஜ் செய்முறை விளக்கம் – தொடர் வகுப்பு 3 ஆவது வாரம்

நாள் : 25-10-2010 at 8:15 PM to 9:15 PM

இடம் : ஐ.டி.ஜி.சி, தம்மாம், சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 638 KB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 6.3 MB}

Hits: 34

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *