இன்று உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வட்டியை இஸ்லாம் தடைசெய்வது ஏன்? – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : மாற்றுமத அன்பர்களுக்கான இஸ்லாம் அறிமுக நிகழ்ச்சி (கேள்வி-பதில் பகுதி)

நாள் : 16-04-2010

இடம் : பாரகான் ரெஸ்டாரென்டின் அரங்கம்,

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம், தம்மாம்,சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 1.119 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 28.1 MB}

Hits: 44

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *