அல்-குர்ஆன் மாதம்! – Audio/Video

நாள் : 22-07-2011

இடம் : இஸ்திஹாரத்துல் ஃபிர்தவுஸ், ஃபைஸலியா, 91 தம்மாம், சவூதி அரேபியா

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : அல்கோபார் இஸ்லாமிய நடுவம், சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 15.919 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 246.080 MB}

Hits: 79

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *