ஈதுல் பித்ர் தொழுகை மற்றும் சிறப்புப் பேருரை-2011 – Audio/Video

நாள் : 30-08-2011, ஈதுல்-ஃபித்ர் பெருநாள்

இடம் : அலி ஹஸன் அல்-மன்சூர் கேம்ப், சிஹாத், சவூதி அரேபியா

நிகழ்ச்சி : ஈதுல் பித்ர் தொழுகை மற்றும் சிறப்புப் பேருரை

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 8.5 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 85 MB}

Hits: 105

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *