இஸ்லாமிய நட்புறவு! – Audio/Video

நாள் : 25-08-2011, ரமலான், பிறை 26 இரவு 9:30 மணி முதல் 3:00 மணி வரை

இடம் : அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவத்தின் இஃப்தார் டென்ட், அல்-கோபார், சவூதி அரேபியா

நிகழ்ச்சி : புனித ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி!- 2011

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்-கோபார் இஸ்லாமிய நடுவம், சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 14.5 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format Low Quality – Size : 148 MB}

Hits: 51

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *