நேர்ச்சை நோன்பு வைக்கலாமா? நேர்ச்சையின் நிலைப்பாடு என்ன?- Audio/Video

நிகழ்ச்சி : சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி (கேள்வி-பதில் பகுதி)

நாள் : 06-08-2008

இடம் : அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 1.5 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 15.3 MB}

Hits: 223

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *