இஸ்லாமும் மத்ஹப்களும் – Audio/Video

நாள் : 15-09-2011

இடம் : அல்கோபார் இஸ்லாமிய நடுவத்தின் அரங்கம், சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 16.47 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 245 MB}

தொடர்புடைய ஆக்கங்கள்:

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *