வித்ரு தொழுகையை எவ்வாறு தொழ வேண்டும்? – Audio/Video

உரை : மெளலவி முஹம்மது அஸ்ஹர் ஸீலானி

நிகழ்ச்சி : சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி (கேள்வி-பதில் பகுதி)

நாள் : 21-08-2008

இடம் : அல்-கப்ஜி

ஆடியோ : Download

Hits: 105

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...