ஜமாஅத் தொழுகையின் முன்வரிசை மற்றும் வலதுபுறத்தில் தொழுவதன் முக்கியத்துவம்! – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி (கேள்வி-பதில் பகுதி)

நாள் : 07-05-2009

இடம் : அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 1.07 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 10.19 MB}

Hits: 66

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *