ஸபர் மாதமும் மூடநம்பிக்கைகளும்! – Audio/Video

நிகழ்ச்சி : இஸ்லாமிய சிறப்பு சொற்பொழிவு!

உரையாற்றியவர் : மௌலவி முஹம்மது அஸ்ஹர் ஸீலானி, அழைப்பாளர், அல்-ஜூபைல் அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-ஜூபைல், சவூதி அரேபியா.

நாள் : 03-02-2010

இடம் : அல்-கஃப்ஜி, சவூதி அரேபியா.

ஆடியோ : Download {MP3 format -Size : 15.02 MB}

வீடியோ : (Download) {FLV format – Size : 157 MB}

Hits: 63

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *