நீதியின் தராசில் ஏகத்துவம்!- Audio/Video

இறைவனின் மன்னிப்பு என்றுமே கிடைக்காத நிரந்தர நரகத்தில் தள்ளக் கூடிய அதிபயங்கர பாவக் காரியமான ஷிர்க்கை தவிர்ந்து வாழ வேண்டிய அவசியத்தினை வலியுறுத்தும் ஓர் உரை!

உரை: அபூ அரீஜ்
இடம்: அல்கப்ஜி, சவுதி அரேபியா
நாள்: 12-03-2008
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: அல்கப்ஜி தஃவா சென்டர்

Link : ஆடியோ-வீடியோ

Tags: ,

Leave a Reply