இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 086 – சுன்னத்தான நோன்புகள்! Audio/Video

உரை: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி

நாள்: 11-டிசம்பர்-2017

இடம்: அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ: Play {MP3 format -Size : 45.164 MB}

Hits: 213

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *