இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 009 – லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் நிபந்தனைகள்! Audio/Video

உரை: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி

நாள்: 14-12-2017

இடம்: அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் தஃவா சென்டர், சவூதி அரேபியா

ஆடியோ: Play {MP3 format -Size : 90.843 MB}

Hits: 195

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *