ஆஷூரா நோன்பு எப்போது நோற்க வேண்டும்? – Audio/Video

உரை: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி

இடம்: அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ: Play

Hits: 27

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *