ஒரு நாள் நோன்பு நோற்றால் 70 வருடங்கள் நரகை விட்டும் தூரமாக்கப்படுவார்! – Audio/Video

உரை: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி

நாள்: 11-டிசம்பர்-2017

இடம்: அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ: Play

Hits: 246

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *