பிறமத கடவுள்கள் மற்றும் அவுலியாக்களுக்காகப் படைக்கப்பட்ட உணவுகளை சாப்பிடலாமா? – Audio/Video

உரை: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி

ஆடியோ: Play

Hits: 127

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *