அஸ்ஹாபுஸ் ஸூஃப்ஃபா என்ற திண்னைத் தோழர்கள் சூஃபித்துவத்திற்கு ஆதாரமாகுவார்களா? – Audio/Video

விளக்கம்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி

அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம்
தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு
அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ: Play

Hits: 128

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *