நபி (ஸல்) கப்ரை ஸஹாபாக்கள் முத்தமிட்டார்களா? – கப்ரு வணங்கிகளுக்கு மறுப்பு! Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி,

அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா

ஆடியோ: Play

Hits: 359

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *