இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு – ஒரே பிரயாணத்தில் பல உம்ராக்களைச் செய்யலாமா? Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி,

அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா!

நாள்: 08-01-2018

ஆடியோ: Play

தொடர்புடைய ஆக்கங்கள்:

இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 002 - தவ்ஹீதும் அதன் வகைகளும்! Audio/Video
இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 007 – லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்வின் பொருள்! Audio/Video
இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு – தொழுகை குறித்த சில முக்கியமான விஷயங்கள்! Audio/Video
மார்க்க அறிவைப் பெறுவதன் அவசியமும் அதைப் பெறுபவர் பேண வேண்டிய ஒழுங்கு முறைகளும்! - Audio/Video
மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *