இஸ்லாமிய பாடத்திட்டம் 1, தொடர் வகுப்பு 014 – மலக்குகளை நம்புவது! Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி,

அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா!

நாள்: 11-01-2018

ஆடியோ: Play

Hits: 214

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

One comment

  • Riskhan Musteen

    10:04 நிமிடத்தில் இப்றாஹீம் (அலை) அவர்களுக்கு மலக்குமார் நன்மாராயம் செய்த குழந்தையின் பெயர் இஸ்மாயீல் (அலை) என்பது தவறானது…. இஸ்ஹாக் (அலை) என்பதே சரியானது…
    ஆதாரம்
    அப்போது, அவருடைய மனைவியும் (அங்கு) நின்று கொண்டிருந்தார்; இன்னும் அவர் சிரித்தார். அவருக்கு நாம் இஸ்ஹாக்கைப் பற்றியும், இஸ்ஹாஃக்குக்குப் பின் யஃகூபை பற்றியும் நன்மாராயங் கூறினோம்.(11:71)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *