அனைத்து நபிமார்களுக்கும் அருளப்பட்ட வஹி ‘லா இலாஹ இல்லல்லாஹ்’ என்ற ஏகத்துவம் தான்! – Audio/Video

வழங்குபவர்: மௌலவி ரிஸ்கான் முஸ்தீன் மதனி,

அழைப்பாளர், அல்-கப்ஜி அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம், தமிழ் மற்றும் சிங்களப் பிரிவு, அல்-கப்ஜி, சவூதி அரேபியா!

ஆடியோ: Play

Hits: 158

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *