வாசகர் கேள்விகள்

உங்களுக்கு ஏற்படும் மார்க்க சந்தேகங்களுக்கு பின்வரும் சுட்டியை கிளிக் செய்து பதிவு செய்யுங்கள்! இறைவன் நாடினால் பதிலளிக்க முயற்சிக்கின்றோம்.

மார்க்கத்தில் பிக்ஹ், ஹதீஸ்கள் மற்றும் அகீதா சம்பந்தமான கேள்விகளை மட்டும் கேளுங்கள்! தயவுசெய்து மார்க்க அறிவுப்போட்டிகளில் கேட்கப்படும் கேள்விகளை இங்கு கேட்க வேண்டாம்.

LINK: மார்க்க சந்தேகங்களை பதிவு செய்ய…

நிர்வாகி,
சுவனத்தென்றல்.காம்

வாகசர்களின் கேள்விளும் அவற்றுக்கான விளக்கங்களும்:

Hits: 708

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *