இஸ்லாம் குறித்த சந்தேகங்களும் அவற்றின் விளக்கங்களும்!

பிறமதத்தவர்களின் இஸ்லாம் குறித்த சந்தேகங்களும் அவற்றின் விளக்கங்களும்:

1) இறைவனைப் பற்றிய கேள்விகள்:

2) அல்-குர்ஆனைப் பற்றிய கேள்விகள்:

3) குர்ஆன் நவீன அறிவியலுக்கு முரணானதா? 

4) இஸ்லாத்தில் ஆண், பெண் சமத்துவம் இருக்கிறதா? 

5) இஸ்லாத்தில் தர்ஹா வழிபாடுகள் மற்றும் பலதெய்வ வழிபாடுகள் உண்டா?    

6) இஸ்லாம் வன்முறையை, தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கும் மார்க்கமா?    

7) முஹம்மது நபி (ஸல்) குறித்த கேள்விகள்:      

8) இஸ்லாம் பெண்களை இழிவுபடுத்தி, கொடுமைபடுத்தும் மார்க்கம் தானே?     

9) முஸ்லிம்கள் பிறமதத்தினரை ‘காஃபிர்’ என அவமதிப்பது ஏன்?     

10) முஸ்லிம்கள் ஏன் மோசமானவர்களாக இருக்கின்றனர்?     

11) முஸ்லிம்களிடையே ஏன் இத்தனை பிரிவுகளும் பிளவுகளும்?     

12) பல மதங்களில் நல்லவைகள் இருக்க இஸ்லாத்தை மட்டும் ஏன் பின்பற்றவேண்டும்?     

13) உலகப் பொருளாதாரம் அங்கீகரித்த வட்டியை இஸ்லாம் ஏன் தடை செய்கிறது?      

14) உலகம் அங்கீகரித்த மது, பன்றி இறைச்சி போன்றவற்றை தடை செய்வது ஏன்?      

15) பிறமதத்தினர் மக்கா, மதீனா செல்ல அனுமதி மறுக்கப்படுவதேன்?       

16) கஃபா மற்றும் ஹஜருல் அஸ்வத்தை முஸ்லிம்கள் வழிபடுவதேன்?    

17) முஸ்லிம்கள் புலால் உணவின் மூலம் மிருகவதை செய்கின்றனரா?  

18) முஸ்லிம்கள் பல பெண்களை திருமணம் செய்வதேன்?

19) முஸ்லிம்கள் பிறையை புனிதமாக கருதி வழிபடுவதேன்?

20) முஸ்லிம்கள் இயற்கைக்கு மாற்றமாக சுன்னத் செய்வதேன்?

21) முஸ்லிம்கள் தாடி வைப்பதேன்? 

22) இஸ்லாம் குறித்த பொதுவான கேள்விகள்?

Hits: 1269

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...