பிற மதத்தவரின் கேள்விகள்

முஸ்லிம்களிடம் மாற்று மதத்தவர்கள் கேட்கும் கேள்விகளும் அவற்றுக்கான பதில்களும்!

அல்லாஹ்

முஹம்மது நபி (ஸல்)

ஏன் இஸ்லாத்தை மட்டும் பின்பற்ற வேண்டும்?

குர்ஆன் இறைவனால் அருளப்பட்டதா?

இஸ்லாம் பெண்களை அடிமைப்படுத்துகிறதா?

பலதார மணம்!

இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கிறதா?

கஃபா

இஸ்லாத்தில் தர்ஹா / சமாதி வழபாடு உண்டா?

இஸ்லாத்தில் மிருகவதையா?

இஸ்லாத்தில் ஏன் இத்தனை பிரிவுகள்?

இஸ்லாத்தில் ஏன் இந்த தடைகள்?

முஸ்லிம்கள் தாடி வைப்பது ஏன்?

முஸ்லிம்கள் மோசமானவர்களா?

முஸ்லிம்களிடம் சகிப்புத்தன்மை இல்லையா?

பொதுவான கேள்விகள்!

Hits: 208

மற்றவர்களுக்கு அனுப்ப...